Προτάσεις Χρηματοδότησης

Προτάσεις Χρηματοδότησης
Επιστολές που κατατέθηκαν στην κυβέρνηση
Μάρτιος και Απρίλιος 2013

17.03.2013
Κατεπείγουσα Επιστολή ενώπιον του Προέρδου της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάσης εν γένει αρχής
Θέμα: Πρόταση Χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξαγορά του υφιστάμενου χρέους, κάλυψη νέων αναγκών, κεφαλαιοποίηση τραπεζών και αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, από τον Κο Αρτέμιο Σώρρα.
(κάντε κλικ να κατεβάσετε το αρχείο)


15.04.2013
Νέα Πρόταση Χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πακέτο Προτάσεων “Β”: Επιστολή με τα συνοδευτικά για τα ταμεία
1) Περιουσία Μαόρι & Hedge Fund
2) ρευστοποίηση της Περιουσίας του ταμείου “Α”

(κάντε κλικ να κατεβάσετε το αρχείο)


17.04.2013
Πρόταση Χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξαγορά του υφιστάμενου χρέους, κάλυψη νέων αναγκών, κεφαλαιοποίηση τραπεζών και αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, από τον Κο Αρτέμιο Σώρρα
Θέματα:
Α. Επτιστολή με ημερομηνία 17.03.2013
Β. Επτιστολή με ημερομηνία 15.04.2013
(κάντε κλικ να κατεβάσετε το αρχείο)


23.4.2013
Κοινοποίηση των προτάσεων Χρηματοδότησης προς Πρόεδρο Βουλής, Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Νικόλα Παπαδόπουλο και Γενικό Εισαγγελέα
Κατεπείγουσα Επιστολή ενώπιον του Κοινοβουλευτική Επτροπής Οικονομικών και πάσης εν γένει αρχής
(κάντε κλικ να κατεβάσετε το αρχείο)


8.5.2013
Προσφυγές προς Κυβερνητικούς Φορείς

Θέμα: Προσφυγή εναντίον των λειτουργών της Κυπριακής Κυβέρνησης που ασκούν εκτελεστική και διοικητική λειτουργία και που ενέργειες τους. κατά παράβαση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και χρηστής διοίκησης, παραβιάζουν και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τα συνταγματικά μου δικαιώματα.


ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΝ:

  1. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη
  2. τον Αρχιεπίσκοπο κκ Χρυσόστομο, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
  3. τον Πρόεδρο της Βουλής των αντιπροσώπων, κο Γιαννάκη Ομήρου
  4. τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων
  5. το Υπουργείο Οικονομικών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Υπουργό
  6. τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
  7. τα Μέλη του Κυπριακού Κοινοβουλίου (ΒΟΥΛΗ)
  8. τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Πέτρο Κληρίδη

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
(κάντε κλικ εδώ)