Μπορείτε να μας πείτε τα διαφορές μεταξύ της πρότασης σας και αυτής του ΔΝΤ και της ΤΡΟΙΚΑ;

Μπορείτε να μας πείτε τα διαφορές μεταξύ της πρότασης σας και αυτής του ΔΝΤ και της ΤΡΟΙΚΑ;

Είναι πολύ απλό: Το ΔΝΤ θα χρησιμοποιήσει τα ομόλογα της Κύπρου για να δανειστεί από τα κράτη μέλη η/ και τις τράπεζες και μετά θα δανείσει την Κύπρο. Άρα χρησιμοποιεί την ασφάλεια των ομολόγων της Κύπρου για να δανειστεί. Άρα χωρίς τα ομόλογα της Κύπρου, δεν μπορεί να δώσει δάνειο γιατί δεν έχει δικά του χρήματα!

Όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψη την μειωμένη ισχύ των ομολόγων της Κύπρου, ο δανειοδότης, επειδή δανείζεται για να δανείσει, ζητά επιπρόσθετες ασφάλειες όπως τα δικαιώματα επί της ΑΟΖ, κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις κτλ.

Η δική μας η πρόταση, δίδεται ως αντασφάλεια για να παράξει χρήματα και μετά η Κύπρος, αφού το ρευστό θα βρίσκεται υπερ της δεσμευμένο, εκδίδει ομόλογα και ελευθερώνει δικά της ομόλογα με αξία 1 : 1 και τα εκχωρεί ως ασφάλεια για να λάβει τα χρήματα βάσει των όρων του συμβολαίου.

Επίσης, επιτόκιο 0 % και αποπληρωμή από 50 μέχρι και 100 χρόνια δεν υπάρχει καμία τέτοια άλλη πρόταση στο τραπέζι των συνομιλιών!

Επίσης, κατά την εκταμίευση, θα υπάρχει διέξοδος σε διαιτησία εάν και εφόσον υπάρξει διένεξη μεταξύ του κράτους και της επιτροπής ελέγχου.

Άρα οι δύο προτάσεις δεν μπορούν να συγκριθούν με ίσους όρους.

Άρα οι καμία η σχέση η μία πρόταση με την άλλη.

Και αν το ΔΝΤ τελικώς δεχθεί να κάνει την ίδια πρόταση με τους ίδιους όρους στην Κύπρο, και πάλι κερδισμένοι θα βγούμε και δεν θα έχουμε καμία απαίτηση.

Εάν όμως τα δεδομένα είναι όπως σήμερα, τότε, σε καμία περίπτωση, δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τα νόμιμα μας δικαιώματα, δηλαδή εμείς ως Κάπροι πολίτες να απαιτήσουμε την εξέταση της πρότασης με νόμιμο τρόπο και να συζητηθούν ισότιμα όλες οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.