Πείτε μας και λίγα λόγια για τη δημιουργία του οργανισμού «Cyprus Mother Land»

Πείτε μας και λίγα λόγια για τη δημιουργία του οργανισμού «Cyprus Mother Land»

Για να αποφευχθεί η νομιμοποίηση της Κατοχής, ιδρύθηκε και ετοιμάστηκε Οργανισμός με την ονομασία “Cyprus Mother Land” και στην οποία θα κατατεθεί Ποσό μέχρι Είκοσι (20) δισεκατομμύρια δολάρια. Ο σκοπός ίδρυσής του είναι για να μπορέσουν να διαφυλαχθούν οι Κυπριακές Περιουσίες από το να πουληθούν ή να εκχωρηθούν στην Τουρκία. Θα μπορεί ο κάθε Κύπριος πολίτης, είτε να πωλήσει το ακίνητο του είτε να δανειστεί με τους ίδιους όρους όπως η Κυβέρνηση και την ίδια στιγμή να εκχωρήσει το δικαίωμα του στον Οργανισμό να διεκδικήσει ο Οργανισμός γι’ αυτόν και για όλους μαζικά τις αποζημιώσεις και τα δικαιώματα όλων των προσφύγων από την Τουρκία, την Ευρώπη κοκ

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.